top of page

AMORANGI

Linaea.jpg
Amorangi 2023
Linaea Hokianga-Lee
Jai Ripikoi

Ko te mātua o ngā mahi ā ngā amorangi Māori o te kura, he whakatairanga i te rerehua rirerire o te ao Māori, ka tahi, te ātaahua rirerire o te reo Māori, ka rua, ka toru, te mana motuhake o te iwi Māori ki roto i te kura takawaenga o Waitākere.  

Our amorangi are our Māori student leaders within our school.  Their role is to uphold the values and protocols of Māori within our school, to affirm Māori, students and whānau, as tangata whenua in our school and in Aotearoa, and to be positive role models for our school, students  and community.

“Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi” - “As an old net withers another is remade”

Jai.jpg
bottom of page